FORSVARET AV

NORGE

Et sikkerhetspolitisk skjebnevalg?

Truslene vokser og forsvarssjefen får nei: Budsjettlekkasjer fra regjeringens siste budsjettkonferanse tyder på at regjeringen ikke vil gi forsvarssjefen midlene han har bedt om for å få på plass et nøktern førstelinjeforsvar, som av forsvarssjefens nærmeste beskrives som et minimumsforsvar. Samtidig øker risikonivået. Både PST og E-tjenesten slår fast at Russland utgjør den største risikoen for Norges framtidige sikkerhet. En virkeligheten som er vanskelig å se bort fra.

Kan vi stole på at NATO redder oss uansett? Kan vi stole på at vi får hjelp selv om Norge, som ett av verdens rikeste land, ikke er villig til å betale for å holde seg selv med et minimumsforsvar? Og hva er sannheten om vår forsvarsevne? Hvor lenge holder vi ut på egen hånd? Og hva gjør vi hvis pengene forsvarssjefen har bedt om ikke kommer? Debattmøte hvor forsvarsministeren møter andre sentrale politikere.

Arrangører: De 13 oppropsorganisasjonene med tilknytning til Forsvaret, Tankesmien Manifest og prosjektet Norges Forsvarsevne - www.aldrimer.no 

Program

 1. Aktuell minidokumentar fra www.aldrimer.no
 2. Forsvarssjefens representant Brigader Inge Kampenes holder kort redegjørelse om FMR og mulige konsekvenser hvis det ikke bevilges midler iht forslaget.
 3. Faglig politisk paneldebatt
 4. Politisk debatt
  - Ine Eriksen Søreide (H), forsvarsminister
  - Annike Huitfeldt (Ap), leder utenriks- og forsvarskomiteen
  - Christian Tybring-Gjedde (Frp), 2. nestleder utenriks- og forsvarskomiteen
  - Liv Signe Navarsete (Sp), utenriks- og forsvarskomiteen
  - Odd Einar Dørum (V), tidl leder Venstre og statsråd
  - Bård Vegar Solhjell (SV), utenriks- og forsvarskomiteen
  - Kjell Ingolf Ropstad (Krf), justiskomiteen

Debatten blir streamet live, og du kan følge den i videobildet nedenfor (Blir tilgjengelig rett i forkant av debattstart). Hvis tid, vil det bli gitt rom for spørsmål både fra salen og publikum via streaming.

OPPROPORGANISASJONENE

NORGES OFFISERSFORBUND – NOF BEFALETS FELLESORGANISASJON – BFO NORGES FORSVARSFORENING

NORGES RESERVEOFFISERSFORBUND – NROF NORGES VETERANFORBUND FOR INTERNASJONALE OPERASJONER – NVIO

KVINNERS FRIVILLIGE BEREDSKAP – KFB INSTITUTT FOR FORSVARSOPPLYSNING – IFO DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

SJØMILITÆRE SAMFUND NORGES LOTTEFORBUND LUFTMILITÆRT SAMFUND

NTL/F – NORSK TJENESTEMANNSLAG/FORSVARET PEFO – PERSONELLFORBUNDET